صفحه اصلی ارتش سایبری سیام، دفترچه راهنمای مخفی جمهوری اسلامی برای ردگیری مخالفان