صفحه اصلی اسلایدر سپیده رشنو پنجشنبه گذشته به علت آثار شکنجه به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود