صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح سپاه پاسداران, هدف نهایی، و روش نابودی این سازمان!