صفحه اصلی اسلایدر سپاه پاسداران مدعی است ماهواره نور ۳ را با موفقیت به فضا فرستاده است