صفحه اصلی ارتش سایبری سپاه پاسداران در مستندی کوتاه دور زدن تحریمها و پولشویی را توسط این نهاد تروریستی پذیرفت