صفحه اصلی عکسی که یک وب‌سایت «اخبار جهادی» وابسته به جمهوری اسلامی ایران از کارگاه تولید مواد مخدر پس از تخریب با موشک منتشر کرده و آن را ادعا خوانده است.