صفحه اصلی نیروهای سپاه سپاه پاسداران ایران، دو هزار متخصص رصد سایبری دارد