صفحه اصلی دسته‌بندی نشده سپاه از تولید موشک بالستیک جدیدی برای حمله به شناورها خبر داد