صفحه اصلی دسته‌بندی نشده سومين جلسه دادگاهي فعالين مدني آذربايجان در مشگين شهر برگزار شد.