صفحه اصلی اسلایدر سنتکام: ناوهای آمریکایی با لیزر قایق گشتی سپاه را متوقف کردند