صفحه اصلی اسلایدر سعید خطیب زاده مقامات آمریکایی باید هزینه بر جام را به جمهوری اسلامی بپردازند