صفحه اصلی نیروهای سپاه سردار! سپاه اگر در سیاست وارد شود، سیاه می‌شود