صفحه اصلی سپاه پاسداران سردار حجازی : کارهای اقتصادی سپاه با اجازه رهبر است، ما مسئول ناکامیهای کشور نیستیم