صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی سالگرد ژینا؛ دوربین‌های امنیتی در چه نقاطی از سقز نصب شده‌اند؟