صفحه اصلی اسلایدر سازمان حقوق بشر ایران عفو معترضان از سوی علی خامنه‌ای را تبلیغاتی و ریاکارانه خواند