صفحه اصلی حقوق بشر رییس صدا و سیما: بسیجیان مجبور شدند چوب و باتوم دست بگیرند