صفحه اصلی سپاه پاسداران رویترز: چند نظامی ایرانی و سوری در حمله موشکی «اسرائیل» به دمشق کشته شدند