صفحه اصلی اسلایدر روسیه پایگاه‌های خود در سوریه را « تخلیه و به سپاه پاسداران واگذار می‌کنند»