صفحه اصلی اسلایدر روایت خواهر حدیث نجفی از نحوه جان‌باختن او؛ از مداوای حدیث جلوگیری کردند