صفحه اصلی ارتش سایبری رسانه سپاه پاسداران بار دیگر به سلبریتی ها حمله کرد و آنها را دین ستیز خواند