صفحه اصلی دسته‌بندی نشده رسانه‌های خارجی حق حضور در محل تظاهرات را نداشتند