صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح رسانه‌های وابسته به سپاه تلاش برای ساخت اولین بمب اتم را تایید کردند