صفحه اصلی اسلایدر رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی: ۱۴۰ میان ۱۴۴ کشور