صفحه اصلی حقوق بشر رامین رضایی از فعالان حرکت ملی آذربایجان در تکاب(تیکان تپه) دستگیر شد.