صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی رئیس قوه قضاییه از سرکوب فراگیر می گوید: بیش از ۲۰ هزار پرونده برای معترضان گشوده شد