صفحه اصلی اخبار نیروهای مسلح رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، گروه‌های کرد مخالف را به حملات شدیدتر تهدید کرد