صفحه اصلی دسته‌بندی نشده رئیس سازمان انژری هسته‌ای، وزیر خارجه شد