صفحه اصلی عدم توافق در بین نامزدهای جمنا: ابراهیم رئیسی رسما در انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری ثبت نام کرد.