صفحه اصلی دسته‌بندی نشده دیلی تلگراف: همین را کم داشتیم که یک فرمانده سپاه پاسداران رئیس اوپک شود!