صفحه اصلی اسلایدر دهمین شب اعتراضات سراسری؛ معترضان شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند