صفحه اصلی دسته‌بندی نشده دفاعیه سراینده ی «علی بر خیز» در دادگاه