صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی دسترسی کاربران به اینستاگرام و واتس‌اپ در ایران با تصمیم «شورای امنیت کشور» قطع شده است