صفحه اصلی دسته‌بندی نشده در پاسخ به کشته شدن احمدی روشن, نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان خواستار ترور مسئولان اسرائیلی شد