صفحه اصلی دسته‌بندی نشده در آستانه 16 آذر و برداشتن یارانه ها ربودن مردم توسط مامورین وزارت اطلاعات شدت یافته است