صفحه اصلی اسلایدر درخواست تروریستی خواندن سپاه؛ تجمع استراسبورگ «فشار بر اروپا را افزایش می‌دهد»