صفحه اصلی حقوق بشر دادستان تهران: حکم اعدام دو مدیر ‘سایت های مستهجن’ صادر شد