صفحه اصلی دسته‌بندی نشده خلبان یک هواپیمای مسافربری فوکر قصد عملیات انتحاری در تهران داشته است