صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی خبر فوری: مجلس نمایندگان آمریکا “قانون صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم” را تصویب کرد