صفحه اصلی اسلایدر خامنه‌ای برای شبه نظامیان بسیج،آیه شکست جنگ احد را خواند!