صفحه اصلی نیروهای سپاه حمله هوایی به کاروان «کامیون‌های حامل سلاح» در ابو کمال سوریه