صفحه اصلی دسته‌بندی نشده حمله لباس شخصی‌ها به اتاق سحرخیز در بیمارستان