صفحه اصلی اسلایدر حمله به سفارت عربستان، اقدامی حساب شده و با طرح ریزی قبلی