صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی حماس در نامه به خامنه‌ای از «حمایت‌ها و هدایت‌های ایران» قدردانی کرد