صفحه اصلی اسلایدر حسین طائب؛ چهره امنیتی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای