صفحه اصلی حزب الله لبنان حسن نصرالله: جمهوری اسلامی خواهان کمک به دولت لبنان است اما «آمریکای ملعون» مانع شده است