صفحه اصلی نیروهای امنیتی عراق پس از دستگیری یک فروشندهٔ موادمخدر در روز ۲۲ فروردین در بغداد، یک کیلوگرم کریستال را کشف و ضبط کردند. [سازمان اطلاعات و تحقیقات فدرال عراق]