صفحه اصلی یم‌های امنیتی عراق روز ۲۷ آذر مقادیر زیادی مواد مخدر را در بغداد منهدم کردند. [وزارت بهداشت عراق]