صفحه اصلی دسته‌بندی نشده جوادلاریجانی:رهبری لنگر دموکراسی در کشور است