صفحه اصلی اسلایدر جمهوری اسلامی به جای امدادرسانی، نیرو و ادوات سرکوب به خوی فرستاده است