صفحه اصلی اخبار نیروهای امنیتی جمعی از رزمندگان سابق بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سپاه را «شعارهای کهنه و تکراری» خواند